BG EN
CIOFF World
Структура
Дейности
Цели
Членство
CIOFF България
Председателство на НС
Управителен съвет
Комисии
Членство
Регистрация
Анкетна карта
Кординатори
Международни дейности
Конгреси
Срещи на сектора
Фолклориади
Национални дейности
Срещи на хореографите
Прегледи
Фестивали в България
Фолклорна сцена България
Състави
Покани за международни фестивали
Реализирани покани
Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Кореспонденция с АОП
Предварителни обявления
ОП, възлагани чрез процедури по ЗОП
ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП
Преходни публикации
Архив
За контакти

Полезни връзки

www.cioff.org

http://folklore-bulgaria.com/

Профил на купувача * ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП 
 

Публична покана 9038293 от 23.01.2015 г. по проект: „Дунав вечната река”, по проектно предложение BG-2014-GTS-3.1.02-026.

 

1. Публична покана:

 23-01-2015 Public Invitation BG-2014-GTS-3.1.02-026.pdf (1.52 Mb)

2. Техническа спецификация:

23-01-2015 Technical specification BG-2014-GTS-3.1.02-026.pdf (249.65 Kb)

3. Документация:

23-01-2015 Documentation BG-2014-GTS-3.1.02-026.pdf (1.91 Mb)

4. Приложения към документацията:

23-01-2015 Aplications BG-2014-GTS-3.1.02-026.doc (304.00 Kb)

5. Протокол на комисията:

25-02-2015 Protokol Commision.pdf (409.84 Kb)

6. Подписан Договор:

31-03-2015 Contract.pdf (1.08 Mb)

 7. Анекс 1/05.06.2015 г.

Aneks 1 05-06-2015.pdf (858.52 Kb)

8. Анекс 2/22.06.2015 г.

Aneks 2 22-06-2015.pdf (528.19 Kb)

9. Анекс 3/24.07.2015 г.

Aneks 3 24-07-2015.pdf (572.19 Kb)

10.Плащане по договора от 17.11.2015 г.

Platezhno 17-11-2015.pdf (333.77 Kb)

11. Фактура от 18.11.2015 г.

Faktura 001 19-11-2015.pdf (347.48 Kb)

12. Приемо - Предавателен Протокол от 22.11.2015 г.

PPP 22-11-2015.pdf (1.05 Mb)

Новини

07.10.136270

Четвърти Национален Преглед на Фолклорните Ансамбли 2013-2014

повече...

***

08.05.133715

Представяне на книга

повече...

***

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов получава знамето на ЦОИФФ от президента на ЦИОФФ-ЮАР г-н Макентуле Пидже 

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов предава знамето на ЦИОФФ на  кмет на гр. Велико Търново, по повод домакинството на предстоящия Световен конгрес

посещение на ген. секретар на CIOFF-Филип Босан във В.Търново, за проверка на организацияна на 36-ти Световен конгрес на CIOFF в България, В. Търново

 

 

Интервю с Филип Босан в БНР. На снимката Филип Босан, Стилияна Йоргова и Цвети Радева в БНР.

Настоящият президент на CIOFF България - Емил Павлов, бившият президент на CIOFF България Юрий Борисов и бившият Министърът на Културата проф. Стефан Данаилов