BG EN
CIOFF World
Структура
Дейности
Цели
Членство
CIOFF България
Председателство на НС
Управителен съвет
Комисии
Членство
Регистрация
Анкетна карта
Кординатори
Международни дейности
Конгреси
Срещи на сектора
Фолклориади
Национални дейности
Срещи на хореографите
Прегледи
Фестивали в България
Фолклорна сцена България
Състави
Покани за международни фестивали
Реализирани покани
Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Кореспонденция с АОП
Предварителни обявления
ОП, възлагани чрез процедури по ЗОП
ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП
Преходни публикации
Архив
За контакти

Полезни връзки

www.cioff.org

http://folklore-bulgaria.com/

CIOFF България * Членство 
 

ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ 

 

1.Физически лица, които имат определен интерес към фолклорното музикално, певческо или танцово изкуство в професионален и непрофесионален план, заплащат годишна такса членски внос в размер на 40 лева.

 

 

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ – ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ И ИНСТИТУЦИИ.

 

2. Фолклорни, музикални, певчески и танцови ансамбли, състави, хорове, групи и други  формации, заплащат годишна такса членски внос в размер на 100 лева.

 

3. Юридически лица като читалища, културни институции, отдели “Култура” към общински администрации, ОДК и Младежки домове, неправителствени организации и други формирования, развиващи дейност свързана с фолклора и традиционните изкуства, заплащат годишна такса членски внос в размер на 100 лева.

 

 

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ – ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛИ.

 

4. Международни национални и регионални фолклорни фестивали, провеждащи се на територията на Република България, заплащат с годишна такса членски внос в размер на 900 лева.

 

 

В полза на:           Фондация „МСОФФТИ ЦИОФФ България”

При банка:            Уникредит Булбанк АД

Б. Сметка(IBAN):    BG46 UNCR 7000 1520 2010 90

BIC                       UNCRBGSF

 

Моля да ни изпратите данни за фактура заедно с копие от банковото бордеро.

 

Националната секция на ЦИОФФ си запазва правото да прекратява  членство в случай на неплатена в определения срок такса.

Новини

07.10.136270

Четвърти Национален Преглед на Фолклорните Ансамбли 2013-2014

повече...

***

08.05.133715

Представяне на книга

повече...

***

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов получава знамето на ЦОИФФ от президента на ЦИОФФ-ЮАР г-н Макентуле Пидже 

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов предава знамето на ЦИОФФ на  кмет на гр. Велико Търново, по повод домакинството на предстоящия Световен конгрес

посещение на ген. секретар на CIOFF-Филип Босан във В.Търново, за проверка на организацияна на 36-ти Световен конгрес на CIOFF в България, В. Търново

 

 

Интервю с Филип Босан в БНР. На снимката Филип Босан, Стилияна Йоргова и Цвети Радева в БНР.

Настоящият президент на CIOFF България - Емил Павлов, бившият президент на CIOFF България Юрий Борисов и бившият Министърът на Културата проф. Стефан Данаилов